Nyheter

Nedslående tilsynsresultat

14.03.2016

"Heile 75 % av dei kontrollerte hadde store manglar. Dette er eit nedslåande resultat". Dette er NVEs oppsummering av det siste tilsynet med energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg.

Ny versjon av energimerkesystemet

14.01.2016

Energimerkesystemet (EMS) ble oppgradert til ny versjon 13. januar. Den største endringen i den nye versjonen er utvidet mulighet til å søke opp bygninger/boliger i EMS.


Få hjelp hos Enova Svarer